Graphics & Drawings

 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Innsbruck - 2005
 • Akt - Innsbruck - 2012
 • "akt 1" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 2" - 70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 3" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 4" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 5" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 6" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 7" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 8" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 11" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 12" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 13" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 14" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 15" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 16" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 17" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017
 • "akt 18" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 19" - 70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 20" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017
 • "akt 21" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • Distanzverlust - 82x76 cm - Lithokreide auf handgeschöpftem Papier - Innsbruck - 2006
 • Schiele - 82x76 cm - Lithokreide auf handgeschöpftem Papier - Innsbruck - 2012
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013