Graphics & Drawings

 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Innsbruck - 2005
 • Akt - Innsbruck - 2012
 • "akt 1" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 2" - 70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 3" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 4" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 5" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 6" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 7" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 8" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 11" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 12" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 13" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 14" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 15" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 16" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 17" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017
 • "akt 18" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 19" - 70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • "akt 20" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017
 • "akt 21" -  70x100 gem.technik auf sini paper-innsbruck 2017+19
 • Akt - Amsterdam GRA - 1986
 • Akt - Wien - 1984
 • Akt - Wien - 1984
 • Akt - Wien - 1984
 • Akt - Wien - 1984
 • Akt - Wien - 1985
 • Akt - Wien - 1985
 • Akt - Wien - 1985
 • Akt - Wien - 1985
 • Ölpastell - Amsterdam - 1989
 • Ölpastell - Amsterdam - 1989
 • Ölpastell - Amsterdam - 1989
 • Ölpastell - Amsterdam - 1989
 • Ölpastell - Amsterdam - 1989
 • Blech - Amsterdam GRA - 1988
 • Linol - Amsterdam GRA - 1988
 • Linol - Amsterdam GRA - 1988
 • Holzschnitt - Amsterdam GRA - 1990
 • Holzschnitt - Amsterdam GRA - 1990
 • Holzschnitt - Amsterdam GRA - 1990
 • Holzschnitt - Amsterdam GRA - 1990
 • Holzschnitt - Amsterdam GRA - 1990
 • Holzschnitt - Amsterdam GRA - 1990
 • Linol - Amsterdam GRA - 1990
 • Linol - Amsterdam GRA - 1990
 • Linol - Amsterdam GRA - 1990
 • Linol - Amsterdam GRA - 1990
 • Linol - Amsterdam GRA - 1990
 • Linol - Amsterdam GRA - 1990
 • Linol - Amsterdam GRA - 1990
 • Linol-Blech - Amsterdam GRA - 1990
 • Litho - Amsterdam GRA - 1990
 • Litho - Amsterdam GRA - 1990
 • Litho - Amsterdam GRA - 1990
 • Litho - Amsterdam GRA - 1990
 • Litho - Amsterdam GRA - 1990
 • Litho-Siebdruck - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Radierung - Amsterdam GRA - 1990
 • Siebdruck - Amsterdam GRA - 1990
 • Siebdruck - different background - Amsterdam/Oberhofen GRA - 1988
 • Siebdruck - different background - Amsterdam/Oberhofen GRA - 1988
 • Siebdruck - different background - Amsterdam/Oberhofen GRA - 1988
 • Siebdruck - different background - Amsterdam/Oberhofen GRA - 1988
 • Drawing - Wien - 1985
 • Drawing - Wien - 1985
 • Drawing - Wien - 1985
 • Drawing - Wien - 1985
 • Rembrand Vater - Holz - Innsbruck - 1996
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Holzschnitt - Innsbruck/Büchsenhausen - 1994
 • Linol ÜM - Innsbruck - 2001
 • Holzschnitt - Innsbruck - 2005
 • Holzschnitt - Linol - Innsbruck - 2005
 • Holzschnitt - Linol - Innsbruck - 2005
 • Linol - Innsbruck - 2005
 • Holzschnitt - Innsbruck - 2006
 • Holzschnitt - Linol - Innsbruck - 2006
 • Holzschnitt - Linol - Innsbruck - 2006
 • Linol - Innsbruck - 2006
 • Linol - Innsbruck - 2006
 • Linol - Innsbruck - 2006
 • Linol - Innsbruck - 2006
 • Distanzverlust - 82x76 cm - Lithokreide auf handgeschöpftem Papier - Innsbruck - 2006
 • Schiele - 82x76 cm - Lithokreide auf handgeschöpftem Papier - Innsbruck - 2012
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013