Graphics & Drawings

 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Innsbruck - 2005
 • Akt - Innsbruck - 2012
 • Distanzverlust - 82x76 cm - Lithokreide auf handgeschöpftem Papier - Innsbruck - 2006
 • Schiele - 82x76 cm - Lithokreide auf handgeschöpftem Papier - Innsbruck - 2012
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013
 • Akt - Hollersbach - 2013